About US

IT’S WHO WE ARE

EXPLORE. DREAM. DISCOVER.

IDS Bulgaria е компания за професионални туристически услуги, основана със стратегия да прави нещата по различен начин.

We are committed to offering travel services of the highest quality, combining our energy and enthusiasm, with our years of experience. 

Our greatest satisfaction comes in serving large numbers of satisfied clients who have experienced the joys and inspiration of travel.

АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.092-0481 по Процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът се изпълнява в гр. Бургас и е с обща продължителност от 3 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 36956.67 лв., от които 31413.17 лв. европейско и 5543.50 лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. В резултат на успешното му осъществяване ще бъде постигнат положителен ефект от компанията за преодоляване на икономическите последствия, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и запазване на оперативната дейност на предприятието.

Официални документи


Повече информация

Team Members


Повече информация